Dizel Motorları Yakıt Sistemleri Dersi 2 Dönem 2 Yazılı Çalışma Soruları

Dizel Motorları Yakıt Sistemleri Dersi 2 Dönem 2 Yazılı Çalışma Soruları; Dizel motorları yakıt sistemleri 1 modülün 5. öğrenme faliyeti içeriğinden hazırlanmıştır.

Dizel Motorları Yakıt Sistemleri Dersi 2 Dönem 2 Yazılı Çalışma Soruları

 1. Comman Rail Dizel Enjeksiyon Sistemine Kumanda Eden Sensörleri yazınız.
  • Hall sensörü
  • Motor devir sensörü
  • Hava kütlesi ölçücüsü
  • Soğutma suyu sıcaklık sensörü
  • Gaz pedalı konum sensörü
  • Emme manifoldu basınç sensörü
  • Yükseklik sönsörü
  • Yakıt hattı basınç sensörü
 2. Hall sensörü nerede bulunur, görevi nedir?
  • Hall sensörü, dişli kayış muhafazasında eksantrik mili dişlisinin altına tespit edilmiştir.
  • Motor kontrol ünitesinin, hangi silindiri ve doğru enjektör valfını harekete geçirebileceğini bilmesi için kullanılır.
 3. Motor Devir Sensörü nerede bulunur, görevi nedir?
  • Motor devir sensörü, endüktif bir sensördür. Silindir bloğuna tespit edilmiştir.
  • Motor devir sensöründen gelen sinyal aracılığıyla motorun devir sayısı ve krank milinin pozisyonu en doğru biçimde algılanır. Bu bilgilerle, enjeksiyon zamanı ve enjeksiyon miktarı hesaplanır. Sinyal kesildiğinde motor durur.
 4. Hava Kütlesi Ölçücüsü nerede bulunur, görevi nedir?
  • Geri akım algılayıcılı hava kütlesi ölçücüsü, emilen havanın kütlesini tespit eder ve emme borusunda bulunur.
  • Ölçülen değerler, elektronik kontrol ünitesi tarafından enjeksiyon miktarının ve egzoz geri hareket kütlesinin miktarının hesaplanmasında kullanılır.
 5. Hava kütlesi ölçücüsünden sinyal kesilir değer gelmez ise (arızalanırsa) motorun çalışması için ECU nasıl davranır?
  • Hava kütlesi ölçücüsünden gelen sinyal kesildiğinde, elektronik kontrol ünitesi sabit bir değer kullanarak hesap yapar.
 6. Su sıcaklık sensörü nasıl çalışır?
  • Sensöre ait algılayıcı eleman, NTC (negatif sıcaklık kat sayılı) termistör, korucu pirinç bir gövde içerisine yerleştirilmiştir. Sıcaklık artışı ile direnci azalan bir elemandır. Motorun sıcaklık derecesine göre değişen bir direnç gösterir
 7. Soğutma suyu sıcaklık sensörü nerede bulunur, görevi nedir?
  • Soğutma suyu sıcaklık sensörü, silindir başının soğutma suyu bağlantısında bulunur. Elektronik kontrol ünitesine o anki soğutma suyu sıcaklığı hakkında bilgi verir. Soğutma suyu sıcaklığı, elektronik kontrol ünitesi tarafından enjeksiyon miktarının hesaplanması amacıyla kullanılır.
 8. Soğutma suyu sıcaklık sensöründen sinyal kesildiğinde değer gelmediğinde ECU hangi değeri kulanır.
  • Sinyal kesildiğinde, elektronik kontrol ünitesi yakıt sıcaklık sensöründen gelen sinyali kullanarak bir değer hesaplar.
 9. Gaz pedalı konum sensörü nasıl çalışır.
  • Gaz kelebeği (motorun durumuna bağlı olarak) yaklaşık 50˚ veya 60˚ açıldığı zaman, hareketli kontak ucu ile güç kontak ucu temas eder ve tam yük durumu tespit edilmiş olur.
 10. Gaz pedalı konum sensörü nerede bulunur görevi nedir?
  • Gaz pedalı konum sensörü, pedal tertibatında bulunur. Elektronik kontrol ünitesi, sinyal aracılığıyla gaz pedalının konumunu algılar.
 11. Gaz pedalı konum sensörü arızalandığında motora gaz verme durumu nasıl olur?
  • Elektronik kontrol ünitesi, sinyal gelmediği durumlarda gaz pedalının konumunu algılayamaz. Motor, sürücünün tamir istasyonuna ulaşabilmesi için yüksek devirde çalışmaya devam eder.
 12. Emme manifoldu basınç sensörü nerede bulunur görevi nedir?
  • Emme manifoldu basınç sensörü ve emme havası sıcaklık sensörü, emme manifoldu üzerinde bulunur. Sinyal, şarj basıncının test edilmesi için kullanılır. Elektronik kontrol ünitesi tarafından ölçülen şarj basıncı ile olması gereken değer karşılaştırılır. Ölçülen değerle olması gereken değer arasında bir sapma varsa, elektronik kontrol ünitesi, şarj basıncı sınırlayıcı selenoid valf ile şarj basıncını düzenler.
 13. Yükseklik sensörü nerede bulunur görevi nedir?
  • Yükseklik sensörü, elektronik kontrol ünitesinin içinde bulunur. Yükseklik sensörü, elektronik kontrol ünitesine o anki ortam hava basıncını iletir. Bu basınç, coğrafi yüksekliğe bağlıdır. Sinyal sonucunda basınç ayarı ve atık gaz geri dönüşümü için yükseklik ayarı gerçekleşir.
 14. Yükseklik sensörü arızalanırsa nasıl bir durum ortaya çıkar?
  • Yükseklik sensörü çalışmaz ise yüksek yerlerde motor siyah duman çıkarır.
 15. Yakıt Hattı Basınç Sensörü nerede bulunur görevi nedir?
  • Galeri içindeki gerçek yakıt basıncını ölçmek için yakıt rampası (rail) üzerine doğrudan bir basınç sensörü monte edilmiştir. Elektronik kontrol ünitesi (ECU) bu sensörden aldığı bilgiler doğrultusunda basınç regülatörüne kumanda ederek sistem basıncını istenilen değerde tutar.
 16. EGR Sisteminin kullanılma nedenleri nelerdir?
  • Egzoz gazı geri çevrimi (EGR), egzoz gazının bir kısmını tekrar silindirlere vererek yanma sonucunda oluşan ısıyı düşürmeyi, bu şekilde çevre açısından zararlı azot oksit gazlarını (NOx) kontrol altında tutmayı hedefleyen sistemdir.
 17. EGR sistemini kullanan sensörler nelerdir?
  • Su sıcaklık sensörü
  • Motor devir ve ÜÖN sensörü
  • Gaz pedalı konum sensörü
  • EGR elektrovanası konum sensörü
 18. EGR sistemini oluşturan parçalar nelerdir?
  • Egzoz gazı geri dönüşüm valfi
  • EGR soğutucusu
 19. EGR’nin (egzoz gazlarının yeniden çevrimi) çalışması için gereken genel koşullar nelerdir?
  • Motor sıcak olmalı,
  • Motor orta bir devirde çalışıyor olmalı,
  • Gaz pedalı konumu orta bir motor yüküne uygun olmalıdır.
 20. EGR nin çalışması için hangi sensörlere ihtiyac vardır?
  • Su sıcaklık sensörü
  • Motor devir ve ÜÖN sensörü
  • Gaz pedalı konum Sensörü
  • EGR elektrovanası konum sensörü
 21. EGR elektrovanası konum sensörü görevi nedir?
  • EGR valfi içinde yer alan sensör, valfin herhangi bir andaki konumunu belirler ve güç aktarma kontrol modülüne valfin konumunu bildirir.
 22. Dizel motorlarında Katalitik Konvertörün görevi nedir?
  • Katalizörün görevi, kirletici gazların zararsız gazlara dönüşümünü sağlamaktır. Dizel motorlarda kullanılan katalizörler “oksidasyon katalizörü” olarak adlandırılır ve karbon monoksit ile yanmamış hidrokarbonları dönüştürür.
 23. Dizel motorlarında Kurum (Partikül) Tutucunun görevi nedir?
  • Egzozdaki çevreye zararlı katı partikülleri tutar ve bünyesinde hapseder.
 24. Partikül tutucunun içindeki partiküller nasıl temizlenir.
  • Egzoz gazının sıcaklığı 570 oC’yi aştığında partiküller, gazlarda kalan oksijenin içinde yanar.
 25. Dizel motorlarında alev söndürücünün görevi nedir?
  • Dizel motorlarında hava emiş sırasında hava ile birlikte alev veya yüksek ısyıyla motor bölmesini yangından koruyan sistemdir. Genellikle hava filtreleri alev geciktirici kağıt ile imal edilerek bu özellikli için ek tedbir alınmaz.
 26. Common rail sistemi hangi sebeplerden dolayı hava yapar?
  • Motor ilk çalıştırıldığında,
  • Depoya ilk yakıt konulduğunda,
  • Yakıt filtresi değiştirildiğinde,
  • Motor uzun bir süre çalıştırılmadığında,
  • Enjeksiyon pompası veya besleme pompası söküldüğünde,
  • Yüksek ve alçak basınç yakıt boruları söküldüğünde.
 27. Piezo-elektriksel enjektörlerin avantajları nelerdir?
  • Klasik elektromanyetik enjektörlere göre 4 kez daha hızlıdır.
  • Yanma olayını daha mükemmel hale getirir
  • Egzoz emisyonları daha azdır.
 28. Dizel motorlarındaki atık gaz bileşenleri nelerdir?
  • N2 (Azot)
  • O2 (Oksijen)
  • H2O (Su)
  • CO2 – (Karbondioksit)
  • NOX – (Azot oksitler)
  • SO2 (Kükürt dioksit)
  • HC – (Hidrokarbon)
  • PM – (Kurum partikülleri)
  • CO – (Karbon monoksit)
 29. EGR Sistemini oluşturan parçalar nelerdir?
  • Egzoz gazı geri dönüşüm valfı
  • EGR soğutucususu

Yorum yapın