Dizel Motorları Yakıt Sistemleri Dersi 1 Dönem 2 Yazılı Sınav Çalışma Soruları

Dizel Motorları Yakıt Sistemleri Dersi 1 Dönem 2 Yazılı Sınav Çalışma Soruları Dizel motorları yakıt sistemleri 2 modül içeriğinden hazırlanmıştır.

Dizel Motorları Yakıt Sistemleri Dersi 1 Dönem 2 Yazılı Sınav Çalışma Soruları

 1. Dizel motorlarında sıkıştırma sonu basıncı kaç bar aralığındadır?
  • 25-45 bar
 2. Yakıtın miktarını ölçmek ve basıncını yükselterek enjektörlere göndermek yakıt pompasında hangi parçanın görevidir?
  • Pompa Elemanı
 3. Sıra tip yakıt enjeksiyon pompasının görevlerini Yazınız.?
  • Yakıtın basıncını yükseltmek
  • Yakıtın miktarını kontrol etmek
  • Yakıtı istenilen zamanda silindire göndermek
  • Silindirlere eşit miktarda ve ateşleme sırasına göre yakıt göndermek
  • Yakıt enjeksiyonunu çabuk başlatmak ve bitirmek
 4. Yakıt enjeksiyon pompası çeşitlerini yazınız?
  • Sıra (müstakil)Tipi pompalar.
  • Müşterek manifoldlu yakıt enjeksiyon sistemi.
  • Enjektör pompalar.
  • Cummins PT sistemi pompalar.
  • Distribütör tip yakıt pompalar.
 5. Yakıt enjeksiyon pompası parçalarını yazınız? (10 tane)
  • Pompa karteri
  • Pompa gövdesi
  • Pompa kam mili (Eksantrik mili)
  • İtecekler
  • Eleman yayı alt ve üst tablası
  • Eleman yayı
  • Pompa elemanı
  • Eleman gömleği
  • Sektör dişli
  • Kremayer mili
  • Basma ventili
  • Çıkış rekoru
  • Pompa kaplini
  • Kremayer boyu ayarlayıcısı
  • Regülatör
  • Avans düzeneği
 6. Ventilin görevi nedir? yazınız.
  • Eleman silindirinin üzerini kapatarak kaçırmaz bir hacim meydana getirmek.
  • Basma başlangıcında açılarak yakıtın enjektörlere gitmesini sağlamak.
  • Yüksek basınç borularındaki yakıtın silindire geri dönüşünü engellemek.
  • Püskürtme sonunda kapanarak boşalttığı hacim oranında basıncın düşmesini ve enjektörün damlama yapmasını önlemek.
 7. Dizel motorlarda, motorun yüküne ve devrine göre gerekli yakıt miktarını otomatik olarak kontrol eden üniteye ne ad verilir?
  • Regülatör.
 8. Sıra tipi bir pompada regülatör devre dışı bırakılırsa hangi sonuçla karşılaşılır?
  • Pompa rejim hızı kontrol edilemez. Pompa yakıt basma miktarı artarak devam eder.
 9. Dizel motorlarında piston ÜÖN‘ye varmadan enjektörün püskürtme işlemimi gerçekleştirmesine ne ad verilir?
  • Avans.
 10. Dizel motorlarda yakıtın püskürtülmesiyle tutuşma arasında geçen zamana ne denir?
  • Tutuşma gecikmesi
 11. Yakıt enjeksiyon pompası sisteme aşırı yakıt gönderirse egzoz gazında ne gözlenir?
  • Egzozdan siyah duman atar.
 12. P E 6 P 100 A 320 L S825 etiketine sahip bir pompada 6 rakamı neyi ifade eder?
  • Eleman sayısını
 13. Pompa tezgahında yapılan ayar ve kontroller nelerdir? Yazınız.
  • Hava alma ve sızdırmazlık kontrolü
  • Ventil açılma ve sızdırmazlık kontrolü
  • Basma başlangıcı ve basma aralıklarının kontrolü
  • Rölanti Kontrol ve Ayarı
  • Rejim Hızı Kontrol ve Ayarı
  • Transfer (besleme) pompa basıncının kontrolü.
  • Maksimum yakıt miktarı ayarı
  • Kremayer yolunun kontrol ve ayarı
 14. Motor azami devirde çalışırken motorun kurs hacmine göre dumansız olarak yakabileceği yakıt miktarına ne ad verilir?
  • Maksimum yakıt miktarı
 15. Kremayer mili, sıra tip pompa üzerinde hangi elemanı kumanda etmektedir?
  • Piston
 16. Dizel motorlarında pompa rölanti devri hangi aralıklarda olmalıdır?
  • Min: 325 d/dk. Maks:425 d/dk.
 17. Regülatör devri ne kadar olmalıdır?
  • 2400 d/dk.

Yorum yapın