DİZEL MOTORLARI YAKIT SİSTEMLERİ Dersi 1 Dönem 1 Yazılı Sınav Çalışma Soruları

Dizel motorları yakıt sistemleri soruları 1 modül
 1. Dizel motorlarının kullanıldığı yerler nelerdir? Yazınız.
  • Kara araçları ( Otobüs, Kamyon, Tır, Traktör vb.)
  • Deniz araçları ( Gemi, Vapur, Yat, Tekne)
  • Raylı Araçlar ( lokomotifler)
 2. Dizel motorlarının avantajları nelerdir?
  • Daha az yakıt harcarlar Daha ekonomiktirler.
  • Daha dayanıklıdırlar.
  • Ağır vasıtaların kullanımına uygundurlar.
 3. Dizel motorların dezavantajları nelerdir?
  • Sesli ve titreşimli çalışırlar.
  • Üretim maliyetleri benzinli motorlara göre yüksektir.
  • Yakıt enjeksiyon sistemleri çok hassastır. Bakım maliyetleri gerektirir.
  • Emisyonlarında partikül madde bulundurlar.
 4. Dizel motorlarının çalışma esasını kısaca açıklayınız.
  • Sıkıştırma sonunda piston ÜÖN’ya yaklaşırken basıncı ve sıcaklığı artmış olan havanın içine enjektörden yakıt püskürtülür ve püskürtme sonucu yanma başlar.
  • Yanma sonucu açığa çıkan basınç kuvveti pistonun üzerine etkiyerek pistonu hızla aşağıya doğru iter.
 5. Motorin yanma denklemini ürünler ve çıkanlar olarak yazınız?
  • C17H34 + 25.5(O2 + 3.76 N2 )→NOx, CO2, CO, CH4, H2O, N2, PM
 6. Dizel motorlarında yanma safhalarını maddeler halinde yazınız?
  • Tutuşma gecikmesi,
  • Kontrolsüz yanma (hızlı yanma),
  • Kontrollü yanma,
  • Gecikmiş yanma
 7. Tutuşma gecikmesi nedir? Yazınız.
  • Enjektörün yakıtı silindire püskürtmesinden, ilk alev çekirdeğinin meydana geldiği zamana kadar geçen süreye “ tutuşma gecikmesi ” denir.
 8. Dizel motorlarında vuruntu nedir? Yazınız.
  • Tutuşma gecikmesi süresince silindir içine püskürtülen yakıt miktarı, patlama şeklinde yanar, bu miktar çok olursa şiddetli darbe dalgalan oluşur ve çekiç vuruşlarına benzer bir gürültü doğurur.
 9. Dizel motorlarında kullanılan yağların özellikleri nelerdir? Yazınız?
  • Uygun viskozitede (akıcılık) olmalıdır.
  • Yağlanan yüzeylere yapışmalı ve iyi bir yağ filmi meydana getirerek tüm yağlama şartlarında yüzeyleri aşınmaya karşı korumalıdır
  • Alevlenme noktası yüksek olmalıdır.
  • Motor parçalarında korozyona sebep olmamalıdır.
  • Motor parçalarını temizlemelidir.
  • Motor yağına karışan yabancı maddelerin birleşmesine mani olmalı ve onları ayrıştırmalıdır.
  • Yazın yüksek ısıya ve kışın da dondurucu soğuğa karşı direnci yüksek olmalıdır, yani her türlü hava şartlarına uyum sağlamalıdır.
  • Köpürmemeli ve kimyasal özelliğini korumalıdır.
  • Emniyetli olmalı zehirli veya patlayıcı olmamalıdır.
  • Uygun bir fiyata sahip olmalıdır.
 10. Dizel motorlarında kullanılan yakıtların özellikleri nelerdir? Yazınız?
  • Uygun viskozitede olmalıdır.
  • Yeterli buharlaşma enerjisine sahip olmalıdır.
  • Vuruntuya karşı mukavemetli olmalıdır.
  • Yakıt ve yanma ürünleri korozyona sebep olmamalıdır.
  • Egzoz emisyonları az olmalıdır.
  • Çinkoya karşı aktivitesi az olmalıdır.
  • Akma noktası kullanım şartlarına uygun olmalı ve donmaya karşı dayanıklı
  • olmalıdır.
  • Tutuşma noktası düşük olmalıdır.
 11. Dizel motoru yakıt sisteminde bulunan parçalar nelerdir? Maddeler halinde yazınız?
  • Depo
  • Yakıt Filtresi
  • Alçak Basınç Boruları
  • Besleme Pompası
  • Yakıt enjeksiyon pompası
  • Yüksek Basınç Boruları
  • Enjektörler
 12. Besleme pompası ile depo arasında seviye farkı en fazla ne kadar olmalıdır?
  • 2 Metre
 13. Yakıt depolarının içerisi niçin kaplanmalı veya boyanmalıdır?
  • Korozyona engel olmak için
 14. Yakıtı depodan yakıt enjeksiyon pompasına gönderen parça nedir?
  • Besleme Pompası
 15. Bir taşıtın menzilini etkileyen en önemli unsur nedir?
  • Depo büyüklüğü
 16. Yakıt deposu kaç saatlik çalışma sonunda detaylı temizlenmelidir?
  • 500 saat
 17. Dizel motorlarında yakıtı temizleyen parça hangisidir?
  • Yakıt Filtresi
 18. Yakıt enjektörlerinin görevi nedir?
  • Püskürtme için gerekli basınç oluşuncaya kadar yakıtı yanma odasından uzaklaştırmak, gerekli olan basınç oluşunca açılıp ani olarak yakıtı yanma odasına püskürtmek
  • Püskürtme sonunda enjektörün damlama yapmasını engellemek için hemen kesmek
  • Püskürtülecek yakıtı atomize etmek (en küçük parçalarına ayırmak)
  • Yakıtı silindir içerisinde istenilen derinliğe püskürtmek
  • Yakıtı yanma odasının şekline uygun açıda püskürtmek
  • Yüksek basınçlara karşı dayanıklı olmak
  • Yakıt sistemi ile yanma odası arasında sızdırmazlık sağlamak
 19. Motorin püskürten hidrolik enjektörlerin parçaları nelerdir?
  • Enjektör kütüğü
  • Meme
  • Enjektör iğnesi
  • Ayar şimi
  • Merkezleme pimi
 20. Yakıt sistemindeki havayı almak için kullanılan elaman hangisidir?
  • El pompası
 21. Yakıt sisteminde, daha iyi süzme sağlanmak için filtreleri nasıl bağlamalıyız?
  • Seri bağlanmalıdır.
 22. Setan sayısı nedir?
  • Dizel yakıtının  yanmaya karşı göstermiş olduğu kolaylığı setan sayısı denir.
 23. Dizel araçlarda yakıtın iyi temizlenmemesi sonucunda neler olur?
  • Uygun olmayan yanma
  • Yüksek yakıt sarfiyatı
  • Duman oluşumu
  • Kötü çalışma başlangıcı
  • Düzensiz rölanti çalışması
  • Motor performansında düşme
 24. Besleme pompası türleri nelerdir?
  • Pistonlu tip
  • Dişli tip
  • Diyaframlı tip
  • Paletli

Yorum yapın