Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri Dersi 1 Dönem 1Yazılı Sınavı

Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri Dersi 1 Dönem 1Yazılı Sınav için aşağıdaki örnek sorular hazırlanmıştır. Sınav senaryosuna göre istenilen konu başlığından sorular seçilebilmesi için soru sayısı fazla tutulmuştur. Cevaplar bir alt başlıkta bulunmaktadır.

Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri Dersi 1 Dönem 1Yazılı Sınav Soruları Deneme Sınavı sorularıdır.

1-1 Sorular:

 1. Soluduğumuz havanın içindeki gazlar ve oranları nedir?
 2. LPG (likit petrol gazı) karışımında neler vardır?
 3. Bütan’ın kimyasal formülü nedir?
 4. Propan’ın kimyasal formülü nedir?
 5. Bütan’ın yanma denklemini nedir?
 6. Propan’ın yanma denklemini nedir?
 7. nedir?
 8. LPG yakıt sisteminin avantajları nelerdir? (5 madde)
 9. LPG yakıt sisteminin dezavantajları nelerdir? (5 madde)
 10. LPG gazı yakıt sisteminde kullanıcı açısından güvenlik kuralları nelerdir? (5 madde)
 11. LPG gazı yakıt sisteminin montaj ve bakımında güvenlik kuralları nelerdir? (5 madde)
 12. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan gaz dolum ağzının yapısal özelliği nedir?
 13. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan yüksek basınç boruları, bağlantı rekorları ve sızdırmazlık yüzükleri kaç bar basınca dayanıklı olmalı ve kaç yılda bir değiştirilmelidir?
 14. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan LPG tankı yapısal özelliği nedir?
 15. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan LPG tankı kapasitesinin ne kadarı doldurulur? Kaç yılda bir değiştirilmelidir?
 16. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan LPG tankı üzerindeki plakada bulunması gerekenler nelerdir?
 17. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan multivalfin yapısal özelliği nedir?
 18. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan LPG elektro valfi ve filtresinin yapısal özelliği nedir?
 19. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan LPG elektro valfinin çalışması nasıldır?
 20. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan buharlaştırıcının (regülatör) çalışması nasıldır? Niçin kullanılır?
 21. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan buharlaştırıcının (regülatör) özellikleri nelerdir?
 22. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan buharlaştırıcının (regülatör) yüksek basınç bölümünde çalışma nasıldır?
 23. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan buharlaştırıcının (regülatör) alçak basınç bölümünde çalışma nasıldır?
 24. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan buharlaştırıcı (regülatör) üzerindeki selenoid valfin çalışması nasıldır?
 25. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan rölanti ayar vidası nerede bulunur? Görevi nedir?
 26. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan karıştırıcı (mikser) nerede bulunur? Görevi nedir?
 27. Yakıt seçme anahtarının üç görevi nedir?
 28. Benzin kesici elektro valfin görevi nedir? Nereye yerleştirilir?
 29. Karbüratörlü motorlarda dönüşüm öncesi ateşleme sisteminde yapılacak araç kontrol işlemleri nelerdir?
 30. Karbüratörlü motorlarda dönüşüm öncesi yakıt sisteminde yapılacak araç kontrol işlemleri nelerdir?
 31. Dolum ağzı egzozdan en az ne kadar uzağa monte edilmelidir?
 32. LPG elektro valfi montajında neye dikkat edilmelidir?
 33. LPG sisteminin araca montajında nelere dikkat edilmelidir? (5 madde)
 34. nelerdir?
 35. LPG sisteminin araca montajında araç üzerinde bir ısı kaynağına bağlı müdahaleler olması durumunda, ısıl işlem yapılması gerektiğinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
 36. LPG sisteminin araca montajından sonra yapılacak kontrol ve ayarlar nelerdir

1-1 Cevaplar:

 1. Azot gazı (N) %78, Oksijen gazı (O2) %21 ve %1 oranında su buharı ve diğer gazlardan oluşur.
 2. LPG, bir hidrokarbon olup başlıca bileşenleri; propan, bütan, izobütan, izopropan ve bütenler olan hidrokarbon karışımlarıdır.
 3. Bütan’ın kimyasal formülü: C4H10
 4. Propan’ın kimyasal formülü: C3H8
 5. C4H10 + 13/2 O2 ========> 5H2O + 4CO2
 6. C3H8 + 5O2 ========> 4H2O + 3 CO2
 7. Sıvılaştırılmış petrol gazının karakteristiklerinden buhar basıncı: Belirli bir ısı derecesinde, sıvıyı onun buharı ile dengede tutan basınç olarak tarif edilmektedir. Bu, gazın oda sıcaklığındaki basıncını belirlemesi açısından LPG’nin en önemli karakteristiklerinden biri olup gazın kullanılma yöntemlerini ve içinde saklandığı depoların dizaynını şekillendirmektedir.
 8. LPG yakıt sisteminin avantajları:
  • LPG gazı benzine göre ucuzdur.
  • Temiz yanma: Pistonların, segmanların, supapların ve bujilerin aşınması sonucu oluşan kurşun, vernik ya da karbon atığı çıkartmaz. Motorun ömrü uzar.
  • LPG tankındaki basınç nedeni ile benzinli motorlarda olduğu gibi yakıt pompasına ihtiyaç bulunmamaktadır.
  • LPG yakıtlı motorlardaki karbüratör, birkaç hareketli parça ve kirliliği engelleyecek havalandırmasız basit bir mekanizma olup karbüratör servisi ve tamiratı yok denecek kadar azdır.
  • LPG yakıtlı motorlar, dizel motorlara göre, aynı mesafeler için daha fazla beygir gücü üretir (kübik inç olarak).
  • Yakıt maliyetinin düşük olması ve yanma kalitesi, verimi ve daha az atık oluşturması LPG yakıtlı motordaki en önemli avantajdır.
  • Tamamen kapalı yakıt sistemi akıtma ve buharlaşma kaybını ortadan kaldırır.
  • Aşınma süresi düşüktür. LPG yakıtlı motorlar yıl içerisinde daha fazla gün ve saat çalışabilir. Üretim süresi kaybı, parça ve işçilik masraflarından daha az etkilenir.
  • Temiz bir yanma sağlar. LPG tatbik edilen araçlarda iyi bir montaj ve uygun bir ayarlama ile benzinli araçlara oranlara oldukça düşük egzoz gazı emisyon değerlerine ulaşılmaktadır.
  • LPG benzinden daha düşük sıcaklıklarda buharlaştığı için hava ile kolayca karışır, böylece kurum oluşturmayan tam yanma sağlar.
  • Motor yağı ömrüne olumlu etki yapar.
  • İçerisindeki propan (%30) ve bütan (%70) gazının hacimsel oranı nedeni ile benzine göre motor vuruntu direncini artırır.
  • Yeni teknolojilerin Türkiye’ye girmesini sağlar.
  • Yeni iş alanının doğmasını sağlamıştır.
  • Temiz ve çevreci bir yakıttır.
  • Benzin ile kıyaslandığında; · % 75 daha az karbon monoksit · % 85 daha az hidrokarbon · % 40 daha az nitrojen oksitleri · % 87 daha az ozon içerir.
  • Motorin ile kıyaslandığında; · % 90 daha az partiküller, hidrokarbonlar ve karbonmonoksit · % 50 daha az nitrojen oksitleri atmosfere yayılır.
 9. LPG yakıt sisteminin dezavantajları:
  • Büyük hacimli yakıt tüpleri fazla yer kapladığı için bagaj hacmini küçültür.
  • NOx emisyon problemleri olabilmektedir.
  • LPG gaz sistemi ekstra yapım ve montaj maliyeti getirmektedir.
  • Karakteristik özelliklerine bağlı olarak motor performansı bir miktar düşmektedir.
  • Depolama sırasında dökülme ve sızıntı riski bulunmaktadır. Havalandırma gerçekleştirilmez ise tehlike yaratabilir.
  • LPG zehirli değildir. Miktarı fazlalaştıkça boğuculuk tehlikesi ortaya çıkar.
  • Düşük sıcaklıkta buharlaşması nedeni ile sıvı gazın insan vücudu ile teması sonucunda ciddi deri yanıkları oluşur.
  • Isısı arttıkça basıncı da artar. Kritik bir sıcaklık ve basınçta içinde bulunduğu tankın patlamasına neden olabilir.
 10. LPG gazı yakıt sisteminde kullanıcı açısından güvenlik kuralları:
  • LPG’ li araçlar kapalı alan ve ateşe yakın bir yere kesinlikle park edilmemelidir.
  • LPG’ li olduğunu belirten etiketler aracın ön ve arka camına yapıştırılmalıdır.
  • LPG’nin deriyle teması, soğuktan kaynaklanan yanmalara sebep olabilir.
  • Ciddi bir gaz kaçağı olması hâlinde, açık havada her türlü konuttan uzakta tecrit etmek gerekir. Durum kontrol altına alınamazsa güvenlik birimlerinin müdahale etmesi gerekir.
  • Küçük gaz kaçakları olması durumunda, LPG’nin havadan ağır olduğu unutulmamalıdır.
  • LPG basınçlı depolarda saklanır. Bu nedenle deponun ısınmaması gerekir.
  • Sistemin eğitimli personel tarafından monte edilmesi; uygun malzeme, doğru montaj, ayar ve sızdırmazlık testi demektir.
  • LPG’ ye dönüştürülen araçların trafik tescil kayıtları mutlaka değiştirilmelidir.
  • Kullanıcıların kime, hangi marka dönüşümü yaptırdığını, dönüşüm yapan firmanın gerekli yetki belgelerinin olduğunu ve bir sorun karşısında kime başvuracağını bilmesi gerekmektedir.
  • Araç zaman zaman bir süre benzin ile çalıştırılarak benzin yakıt sisteminin kuru kalması engellenmelidir.
  • Motor bakım ve ayarlarının belirli aralıklarla yapılması ve güvenilir oto gaz istasyonları haricinde yakıt alınmaması yararlı olacaktır.
  • LPG tankı üzerinde bulunan multivalf, tankın % 80 doldurulmasını sağlayacak şekilde üretilmiştir. LPG dolumu sırasında daha fazla yakıt almak amacıyla yapılacak yöntemler yanlış ve tehlikelidir.
  • Motorun ilk çalıştırılması veya stop edilmesi durumunda güçlü bir LPG kokusu duyulabilir. Ancak araç çalışmaya devam ederken gelen LPG kokusu sızıntıya işarettir. Bu durumda aracınızı hemen yetkili servise götürmeniz gerekmektedir.
 11. LPG gazı yakıt sisteminin montaj ve bakımında güvenlik kuralları:
  • LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan elemanların tamamı ECER-67-01 ve TSE standartlarına uygun olmalıdır.
  • Motor bölümünü basınçlı su ve deterjan kullanarak yıkamayınız. Basınçlı su ve deterjan buharlaştırıcının diyaframını bozabilir.
  • Modern LPG sistemleri, nadiren görülen buharlaştırıcı sızıntısının kontrolü için yılda bir kez bakım gerektirir. Bu sırada diğer hatlarda sızıntı kontrolü yapılması da yararlı görülmektedir.
  • LPG buharı havadan ağırdır, herhangi bir kaçak olduğunda LPG düşük zemine yönelecektir. Aracın gaz sızıntısı ihtimalini düşünerek aracı kanalizasyon, çukur ya da buna benzer alanlara park etmeyiniz.
  • Eğer araç uzun süre kullanılmayacak ve uzun süre garajda tutulacaksa multivalf üzerinde bulunan LPG giriş çıkış vanaları kapatılmalıdır.
  • LPG’nin ateşleme sıcaklığı 500 ºC’dir. Ateşleme sıcaklığının yüksek ve yakıt karışım oranının düşük olması nedeni ile benzine göre LPG kaçağında yangın tehlikesi daha azdır.
  • Yakıt kaçağı oluştuğunda motor ve tüm elektrik aksamları kapatılmalıdır.
  • LPG sızıntısı ile cildinizi temas ettirmeyiniz. Soğutucu bir yapıya sahip olan LPG, soğuk yanıklarının oluşmasına neden olur.
  • Araçlarda ısıtma amaçlı açık alevli ısıtıcılar kesinlikle kullanılmamalıdır.
  • Bir rekoru hiçbir şekilde devrede basınç varken sökmeyiniz. Bir kaçağı asla teflon kaplama, sızdırmazlık macunu vb. bir tesisatçı ürünüyle kapatmayınız.
  • LPG sisteminin arızalı parçalarının onarımı doğru değildir, değiştirilmeleri gerekir.
 12. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan gaz dolum ağzının yapısal özelliği: Türkiye’de kullanılan dolum ağzı özel pirinç alaşımından yapılmıştır. Sıvı gazın geriye dönmemesi, gaz dolum borusu içinde kalan gazın dışarı sızmaması için mekanik bir yay ve bir bilye ile tek yönlü bir supap yapısal özelliğidir.
 13. Bakır boru mutlaka 45 bar basınca dayanıklı olmalıdır. Bakır boruların 4 yılda bir değiştirilmesi önerilir.
 14. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan LPG tankı yapısal özelliği: LPG tankı basınçlı kaplar statüsünde olup 3-4 mm’lik, azami 115 atmosfer basınca dayanıklı, dış etkenlere mukavemetli, magnezyum alaşımlı, akma özelliği yüksek, darbelere dayanıklı, özel çelik saclardan, röntgen dikişli kaynak sistemi kullanılarak üretilmektedir. Isıl işlemden geçirilmiş ve maksimum uzama imkânı verilmiştir. Çarpma sonucunda depo hasar görse de çatlakların oluşmaması sağlanmıştır. 45 bar basınçta test edilmişlerdir.
 15. Güvenlik sebeplerinden dolayı depo kapasitesinin % 80’i doldurulmalıdır. LPG tankları 10 yıldan fazla kullanılmamalıdır.
 16. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan LPG tankı üzerindeki plakada bulunması gerekenler:
  • Seri numarası
  • Boyutları ve litre olarak kapasitesi
  • LPG yazısı
  • Deneme basıncı (kPa)
  • Maksimum doldurma basıncı
  • İmalat yılı ve ay
  • Onay yazısı
 17. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan multivalfin yapısal özelliği: Multivalf, ECE R 67 standartlarında, üzerinde yakıt seviye şamandırası, giriş-çıkış rekorları ve yakıt seviye göstergesi mevcuttur. Giriş-çıkış rekorları üzerinde kapatma ve aşırı akım vanaları yer almaktadır. Yakıt seviye göstergesine bağlanan transmitter ile yakıt miktarı yakıt seçici anahtar üzerinde görülmektedir. LPG tankının % 80 seviyede dolumu için aşırı dolumu önleme mekanizması yer almaktadır.
 18. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan LPG elektro valfi ve filtresinin yapısal özelliği: Valf çalışma basıncı 18 bar, bağlantı basıncı 44 bar ve dayanım sınırı 98 bardır. Çalışma ortam sıcaklığı -29 °C ile 90 °C arasındadır. Valf gövdesi basınca dayanıklı pirinç malzemeden yapılmıştır. LPG filtreleme malzemesi ise selülozik malzeme ve özel kauçuktan yapılmıştır. Filtrenin maksimum ömrü 50.000 km’dir.
 19. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan LPG elektro valfinin çalışması: Motor çalışmadığı zaman ve yakıt seçici anahtar benzin konumunda iken valf kapalı olup yakıt seçici anahtar LPG komutunda ve motor çalışıyor ise açıktır. Kontak anahtarı açılır ve 5 saniye içerisinde motor çalışmazsa emniyet tedbiri olarak otomatik kapanır.
 20. LPG gaz sistemlerinde motorun ihtiyacı olan gazı karbüratör üzerinde bağlı olan miksere göndererek motorun çalışmasını sağlamaktadır. LPG sisteminde kullanılan buharlaştırıcı, depodan gelen sıvı LPG’yi motorun soğutma sisteminden aldığı ısı ile buharlaştırmak ve motorun ihtiyacı olan gaz miktarını ayarlamak için kullanılır.
 21. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan buharlaştırıcının (regülatör) özellikleri:
  • Gövde ve kapak tamamen alüminyum malzemeden yapılmıştır.
  • Sıcak su odası, gaz odasından su/gaz muhafaza koşulu sağlanarak diyafram ile ayrılmıştır.
  • Diyafram, contalar, yaylar, ECE-R 67. 01 standartlarına göre LPG kullanımına uygun materyalden yapılmıştır.
  • Test basıncı 67,5 bardır (LPG regülatörü için).
  • Kademe çıkışında gaz akışının kapatılması bir elektro valf ile yapılır.
 22. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan buharlaştırıcının (regülatör) yüksek basınç bölümünde çalışma: LPG tankından gelen basınçlı LPG buharlaştırıcıda bu bölüme dolmaktadır. Yüksek basınç bölümü girişi elektro valf ile kapatılır. Yüksek basınç bölümü çıkışında ise motorun manifold vakumunu algılayan küçük bir valf bulunur. Motor çalışmadığı zaman valf açılarak burada bulunan sıvı LPG, diyaframın bulunduğu geniş hazneye ulaşarak haznede buharlaşır ve gaz hâline geçer. Sıvı LPG’nin basıncı bu bölümde atmosferik basınca düşürülür.
 23. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan buharlaştırıcının (regülatör) alçak basınç bölümünde çalışma: Alçak basınç bölümü diyafram ile soğutma suyu arasında kalan hacimdir. Yüksek basınç bölümüne gelen sıvı LPG, alçak basınç bölümünde gaz hâle geçer. LPG’nin hâl değiştirmesi için ortamdan ısı çekilmektedir. Buharlaştırıcı bu ısıyı soğutma suyunun ısısı ile karşılamaktadır. Motorun ihtiyacı olan LPG bu bölümde hazırlanır. Buharlaştırıcıda hazırlanan gaz, gaz ayar vanasından geçer ve miksere gelir. Gaz ve hava karışarak emme manifolduna dolar.
 24. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan buharlaştırıcı (regülatör) üzerindeki selenoid valfin çalışması: Buharlaştırıcı üstünde bulunan ve kontak anahtarına bağlı olan gaz kesici valftir. Motor çalışmadığı zaman buharlaştırıcıdaki gazın kesilmesi gerekmektedir. Vakumlu tip buharlaştırıcılar manifold vakumu ile çalıştığı için motor çalışmadığı zaman buharlaştırıcıya giren gaz kesilir. Elektronik buharlaştırıcıda ise motor çalışmadığı zaman veya kontak anahtarı açıldıktan 5 saniye sonra motorun çalışmaması durumunda gaz kesilmektedir. Motor çalıştığı sürece buharlaştırıcının üstünde bulunan selenoid valf gaz girişini açık tutmaktadır.
 25. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan rölanti ayar vidasının görevi: Buharlaştırıcının yüksek basınç bölümünde bulunur ve gazın rölanti hızında silindire girebilmesini sağlar.
 26. LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan karıştırıcı (mikser): Karbüratörlü motorların gaz ile çalışması için karbüratörün üst veya alt kısmına takılan alüminyumdan yapılan aparattır. Gaz ayar vanasından gelen gazın hava ile karışması sağlanmaktadır. Motora LPG ve hava karışımını homojen bir şekilde gönderen kısımdır. Mikserin görevi çalışan motora her çalışma konumunda emilen hava miktarı ile orantılı olarak gaz vermeyi sağlamaktır.
 27. Yakıt seçme anahtarının görevleri:
  • Aracın benzinden LPG’ye, LPG’den benzine geçişini sağlar. Bu işlem araç seyir hâlindeyken veya araç duruyorken yapılabilir.
  • LPG tankında bulunan gaz seviyesini gösterir.
  • Gerektiğinde benzin veya gaz valfinin kapalı konumda kalmasını sağlar.
 28. Benzin kesici elektro valfin görevi: Depodan gelen benzinin karbüratöre gitmesini engellemek için benzin pompası ile karbüratör arasına yerleştirilir.
 29. Karbüratörlü motorlarda dönüşüm öncesi ateşleme sisteminde yapılacak araç kontrol işlemleri:
  • Buji tırnak aralığının kontrolü yapılmalı ve 0,70 mm olmalıdır. Bujilerin ortalama verimlilik süresi 12000 km’dir. Buji tırnakları temiz olsa dahi verimli çalışamazlar.
  • Platinli distribütörde platin aralığı kontrol edilmeli, 0,45-0,50 mm olmalıdır.
  • Avans kontrolü yapılmalı ve rölanti de 10-12 derece, 3000-3500 dev/dk.da 25-28 derece avans olmalıdır. Düşük avans değeri ateşlemenin geç olması demektir. Motorda tekleme ve çekiş düşüklüğüne neden olur. Avans yüksek ise yanma odasında, supap tablası ve yuvalarında, metal ergimesine neden olabilir. Supaplar motor benzin ile çalışırken daha sesli çalışacaktır.
 30. Karbüratörlü motorlarda dönüşüm öncesi yakıt sisteminde yapılacak araç kontrol işlemleri:
  • Karbüratörün temizliği ve ayarı yapılmalıdır. Karbüratördeki tıkanıklıklar ve ayarların bozuk olması hem benzin hem de LPG ile çalışmada düzensizliğe ve teklemelere neden olacaktır.
  • Hava filtresi kontrol edilmeli, gerekiyorsa değiştirilmelidir. Kirli hava filtresi motorun düzensiz çalışmasına ve yakıt sarfiyatının artmasına neden olur.
 31. Dolum ağzı egzozdan en az 250 mm. uzağa monte edilmelidir.
 32. LPG elektro valfi montajında dikkat edilecekler: LPG valfinin gaz çıkışı buharlaştırıcı gaz girişine yine 6 mm izoleli bakır boru ile bağlanır. Bakır boruların ucuna havşa açılarak veya pirinçten yapılmış sızdırmazlık yüzükleri ile sızdırmazlığı sağlayacak şekilde montajı yapılmalıdır. LPG valfi motor bölmesine buharlaştırıcı yakın bir noktaya dik konumda montaj edilmelidir. Isı kaynağına yakın olmamalıdır.
 33. Montajda dikkat edilecek hususlar:
  • LPG gazı yakıt sisteminde kullanılan elemanların tamamı ECE R 67 01 ve TSE
  • standartlarına uygun olmalıdır.
  • LPG gaz hâlindeyken havadan ağırdır, zeminden alçakta müdahale etmeyiniz.
  • LPG sistemine müdahale sırasında akrilik kıyafetler giymeyiniz veya statik elektriğin ortaya çıkmasına neden olabilecek nesneler bulundurmayınız.
  • Alev çıkaran veya ateşleyici sistemleri (kıvılcım, sigara, cep telefonu vb.) müdahale sahasının yakınına getirmeyiniz.
  • LPG’nin deriyle teması, soğuktan kaynaklanan yanmalara sebep olabilir. Koruma eldivenleri ve gözlük kullanınız.
  • Müdahale öncesi, LPG elemanlarının iyi durumda olduğunu gözle kontrol ediniz.
  • Tüm müdahaleleri akü sökülmüş hâlde iken yapınız.
  • Montaj, sökme, takma, bakım ve onarım talimatlarına mutlaka uyunuz.
  • Bir rekoru hiçbir şekilde devrede basınç varken sökmeyiniz. Bir kaçağı asla teflon kaplama, sızdırmazlık macunu vb. bir tesisatçı ürünüyle kapatmayınız.
  • LPG sisteminin arızalı parçalarını onarmayınız, mutlaka değiştirilmeleri gerekir.
  • Önceden boşaltmadan depoyu ve/veya üzerine bağlı bir elemanı sökmeyiniz.
  • LPG tankına sabitlenmiş elemanları (multivalf, LPG tankı aşırı basınç supabı) değiştirmeyiniz, araç üzerindeki tüm depoyu değiştiriniz.
  • LPG sistemine her türlü müdahaleden sonra, gaz kaçağı algılama ürünü veya gaz kaçak dedektörü ile gaz besleme devresinin sızdırmazlığını kontrol ediniz.
  • LPG tankı ile benzin tankı arasında yalıtkan bir malzeme yok ise aralarında en az 50 mm mesafe olmalıdır.
  • LPG tankı ile üzerinde bulunduğu sehpa birbirine temas etmeyecek şekilde izolasyon yapılmalıdır.
  • Sızdırmazlık kutusu ve havalandırma hortumları mutlaka monte edilmelidir. Sızdırmazlık kutusu kapağı mutlaka takılmalı kırık ya da çatlak olmamalıdır. Havalandırma hortumları yırtık, kopuk, ekli olmamalı; içinden kablo vb. şeyler geçirmek amacıyla kesinlikle delinmemeli ve sızdırmazlığı sağlamak için her iki ucuna metal kelepçe takılmalıdır.
  • LPG dolum ağzı kesinlikle bagaj içerisinde olmamalıdır.
  • LPG boruları kesinlikle araç kabini ve çamurluk içinden geçirilmemelidir. LPG bakır boruları ve LPG tankları egzoz boru susturucu ve manifoldlarından en az 15 cm mesafeli olmalıdır. Çok zorunlu durumlarda en az 5 cm yaklaşıldığında kalınlığı 1 mm olan yalıtkan malzeme ile yalıtılmalıdır. LPG bakır boruları araç altında en az 60 cm aralıklarda kroşelerle tutturulmalıdır.
  • Buharlaştırıcı-gaz ayar vidası-mikser arasına üzerine çelik tel kaplı orijinal LPG hortumları takılmalıdır.
 34. LPG sisteminin araca montajında çalışılan ortamda gaz ya da gaz kokusu varsa yapılması gerekenler:
  • Ciddi bir gaz kaçağı olması hâlinde, araç gerekirse itilerek açık havada her türlü konuttan uzakta tecrit edilmelidir.
  • Durum kontrol altına alınamazsa güvenlik birimlerinin müdahale etmesi gerekir.
 35. LPG sisteminin araca montajında araç üzerinde bir ısı kaynağına bağlı müdahaleler olması durumunda, ısıl işlem yapılması gerektiğinde dikkat edilmesi gerekenler:
  • LPG basınçlı depolarda saklanır. Bu nedenle deponun ısınmaması gerekir.
  • LPG boruları ve tank yakınında kaynak yapılmaz, ısı kaynağı kullanılmaz; zorunluluk hâlinde LPG borularının ve tankın boşaltılması gerekir.
  • Araç ısı fırınına girecekse tankın sökülmesi ya da gazının yakılması gerekir.
 36. LPG sisteminin araca montajından sonra yapılacak kontrol ve ayarlar:
  • Sistem monte edildikten sonra montajda kullanılan tüm kelepçeler tekrar kontrol edilmelidir.
  • LPG tankı 3-5 litre LPG ile doldurularak gaz kaçağı algılama ürünü veya gaz kaçak dedektörü ile LPG besleme devresinin sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.
  • LPG tankının % 80 oranında dolum işlemini durdurması gerekmektedir.
  • Dolum ağzından LPG gazı dolum işleminin uygun yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.
  • Multivalfin görevini yapıp yapmadığı ve sızdırmazlığı kontrol edilmelidir.
  • LPG deposunun uygun açıda bağlanıp bağlanmadığı ve depo taşıyıcısının ve bağlantı kuşak cıvatalarının sıkma torkları kontrol edilmelidir.
  • Jikle kolu çekilerek jikle kelebeğinin miksere temas edip etmediği kontrol edilir.
  • Kontak anahtarı açılarak LPG kontrol ünitesi ve yakıt seçme anahtarının valflere kumanda edip etmediği kontrol edilmelidir. Yakıt seçme anahtarı benzin konumunda kırmızı, LPG konumunda yeşil yanmalıdır.

Yorum yapın