Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Çalışma Soruları

Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Çalışma Soruları için aşağıdaki örnek sorular hazırlanmıştır. Sınav senaryosu eşit soru dağılımlı iki grubp şeklinde yapılmıştır.

Alternatif Motorlar ve Yakıt Sistemleri Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Çalışma Soruları

1-2 Sorular A Grubu:

 1. LPG yakıt sisteminde kaçak ve sızdırmazlık kontrolleri nasıl yapılır?
  • LPG yakıt sistemi dönüşümü yapılmış araç düz bir zemine alınarak LPG tankı doldurulur. LPG yakıt sistemi ile araç çalıştırılır. LPG yakıt sistemin de el tipi gaz detektörü ile sızdırmazlık kontrolü sırasında; bagaj içerisinde bulunan LPG tankı giriş çıkış rekorları ve boruları kontrol edilmelidir.
 2. LPG yakıt sisteminde karbüratörlü motorlar için yapılması gerekli ayarlar nelerdir?
  • Karbüratörlü motorlarda LPG yakıt sisteminin ayarları rölanti karışım ayarı ve yüksek hız yakıt miktarı ayarlarıdır.
 3. LPG yakıt tankından gelen gazın regülatöre gitmeden filtreleyen elemanın değişim periyodu nedir?
  • 30.000 km.
 4. Buharlaştırıcının (regülatörün) karbüratörlü ve enjeksiyonlu motorlarda çıkış basınç değeri nedir?
  • 0,65 ila 0,85 bar arasında olmalıdır.
 5. Diyagnostik test cihazı ile LPG yakıt sisteminde kontrol edilebilen veriler nelerdir?
  • a- Motorun devri
  • b-LPG gazının enjektör rampasındaki sıcaklığı
  • c-LPG gazının enjektör rampasındaki basıncı
  • d-LPG enjektörlerinin açılma süresi
  • e- Benzin enjektörlerinin açılma süresi
 6. LPG yakıt sistemi bulunan araçlarda; LPG ‘de çalışırken rölanti sorunu var ise arızanın sebepleri nelerdir? (5 madde)
  • a-Karbüratörlü araçlarda karbüratör kelebeği arızalı olabilir
  • b-Emme manifoldu hava alıyorsa düzensiz rölantiye sebep olabilir
  • c-Buji ve buji kablolarının eski veya kalitesiz oluşu rölanti devrini bozabilir.
  • d-Buharlaştırıcı diyaframları özelliğini kaybetmiştir. Buharlaştırıcı içerisinde tortu ve pislik birikmiştir.
  • e-Avans ayarının bozuk olması düzensiz rölantiye sebep olabilir.
  • f- LPG elektro valfine gelen gerilim düşüktür.
 7. LPG yakıt sistemi bulunan araçlarda; araç LPG ‘de çalışırken çekiş sorunu var ise arızanın sebepleri nelerdir? (5 madde)
  • a- Avans ayarı düşük ise tekleme y e veya çekişten düşmesine neden olacaktır.
  • b- Buharlaştırıcı diyaframları özelliğini kaybetmiştir. Buharlaştırıcı arızalıdır.
  • c- Buharlaştırıcı ayarları bozuk olabilir.
  • d- Buji ve buji kabloları, buji tırnak aralığı kontrol edilmelidir.
  • e- Supap ayarları sıkı veya gevşek ise yakıt sarfiyatını artırır ve çekiş düşer.
  • f- Emme manifoldu hava alıyorsa düzensiz rölanti ve güç düşüklüğüne yol açar.
 8. CNG kısaltmasının İngilizce ve Türkçe açılımı nedir?
  • CNG kısaltmasının İngilizce açılımı: Compressed Natural Gas
  • CNG kısaltmasının Türkçe açılımı: Sıkıştırılmış Doğal Gaz
 9. Karbüratörlü motorlarda doğal gazın karbürasyonu için kullanılan mekanik sistemler nelerdir?
  • a- Elektromanyetik CNG açma‐kapama valfi
  • b- Basınç regülatörü
  • c- Karışım ünitesi (mikser)
 10. LNG hangi amaçlarla kullanılmaktadır?
  • a- Sıcak su ve kızgın su elde edilmesi,
  • b- Buhar elde edilmesi,
  • c- Sıcak hava elde edilmesi,
  • d- Kızgın yağ elde edilmesi,
  • e- Pişirme ve kurutma fırınları,
  • f- Metal işleme (döküm, ergitme, ısıl işlem vs.),
  • g- Elektrik üretimi amacıyla kullanılmaktadır

1-2 Sorular B Grubu:

 1. LPG yakıt sisteminin (10.000 km) periyodik bakım işlemlerinde neler yapılmaktadır? (5 madde)
  • a-Elektrik tesisatı kontrol edilmeli, bağlantılarda oksitlenme olup olmadığına bakılmalı.
  • b-Buharlaştırıcıda biriken kostik drain (tortu ve birikimler) tapası açılarak boşaltılmalı.
  • c-LPG elektro valfindeki filtre değiştirilmeli.
  • d-Motor yağı ve yağ filtresi değiştirilmeli.
  • e-Hava filtresini temizlemeli gerekiyorsa değiştirilmeli.
  • f-Bujiler değiştirilmeli
 2. LPG yakıt sisteminde kaçak ve sızdırmazlık kontrollerinde kaçak tespit edilirse ne yapılır?
  • Herhangi bir gaz kaçağı varsa dedektör sinyal verecek ve kırmızı uyarı ışıkları yanacaktır. Bu şekilde hangi bağlantıda kaçak olduğu saptanmaktadır. Rekor yeniden anahtar ile sıkılır ve gaz kaçağı kontrol edilir. Gaz kaçırmaya devam ederse rekor değiştirilmelidir
 3. Motor LPG yakıt sistemi ile çalışırken egzoz gaz analiz cihazında karbüratörlü ve enjeksiyonlu motorlar için hangi değer okunmalıdır?
  • Motor LPG yakıt sistemi ile çalışırken egzoz gaz analiz cihazında karbüratörlü motorlar için: CO oranı % 2 ila % 3 olmalıdır. Motor LPG yakıt sistemi ile çalışırken egzoz gaz analiz cihazında enjeksiyonlu motorlar için: CO oranı %1,5 civarındadır.
 4. Buharlaştırıcının (regülatörün) bakım aralığı nedir? Hangi parçalar değiştirilir?
  • 50.000 km.
 5. LPG enjektörlerinde hangi kontroller yapılır?
  • Enjektörlerinin, enjektör rampasındaki LPG gazın basıncını ve sıcaklığını ölçen sensörlerin elektrik tesisatı kontrol edilmeli, bağlantılarda gevşeklik ve oksitlenme olup olmadığına bakılmalıdır. Kablolarda kopukluk, kırılma varsa değiştirilmelidir. Enjektör hortumlarının büzülüp büzülmediğine bakılmalıdır. Enjektör hortumlarının enjektör rampasındaki ve enjektör püskürme memesindeki bağlantıları kontrol edilmelidir. LPG enjektörlerinin empedansı 0,75-1,25 Ohm arasında olmalıdır. Direnç değeri farklıysa enjektör değiştirilmelidir.
 6. LPG yakıt sistemi bulunan araçlarda; aracın LPG tüketimi fazla ise arızanın sebepleri nelerdir? (5 madde)
  • a-LPG takılı olan araç yağ yakıyor veya su eksiltiyorsa motorda arıza vardır.
  • b-Supap ayarı bozuktur.
  • c-Bujiler çalışma verimliliğini kaybetmiştir. Buji tırnak aralığı fazladır.
  • d-Rölanti ve karışım ayarı bozuktur. Karbüratöre fazla hava gidiyor olabilir.
  • e-Emme manifoldu veya mikser hava alıyor olabilir.
  • f-Buharlaştırıcının hava ayar vanası çok açılmıştır.
  • g-Buharlaştırıcı sıcak su girişi tıkalı veya buharlaştırıcıda hava vardır.
  • h-Buharlaştırıcı radyatörden daha yükseğe monte edilmiştir.
  • i-LPG kaçağı olabilir.
 7. LPG yakıt sistemi bulunan araçlarda; LPG ‘de çalışırken stop etme sorunu var ise arızanın sebepleri nelerdir? (5 madde)
  • a-Hidrovakta kaçak aracın stop etmesine sebep olabilir.
  • b-Karbüratör hava alıyorsa fren yapınca araç stop edebilir.
  • c-Vites boşa alındığında stop ediyorsa hava fazla geliyor olabilir.
  • d-Araç LPG’ de vites boş t a iken frenlemede stop ediyorsa frenler kaçırıyor e-Araç hararet yapmış radyatörde su kalmamış ise buharlaştırıcı diyaframının yırtılmasına sebep olur. Araç LPG ’de çalışırken stop etmesine sebep olabilir.
 8. Doğal gazı meydana getiren gazlar nelerdir?
  • CH4 (metan),
  • C2H6 (etan),
  • C3H6 (propan),
  • C4H10 (bütan),
  • N2 (azot),
  • C5H12 (pentan) ve
  • CO2 (karbondioksit) gazlarıdır.
 9. LNG kısaltmasının İngilizce ve Türkçe açılımı nedir?
  • LNG kısaltmasının İngilizce açılımı: Liquified Natural Gas
  • LNG kısaltmasının Türkçe açılımı: Sıvılaştırılımış Doğal Gaz
 10. Buji ile ateşlemeli bir motorda doğal gazlı yakıt sisteminin kullanılabilmesi için hangi düzenlemeler yapılmalıdır?
  • a-  gaz/hava karbüratörünün ilavesi,
  • b- ateşleme sisteminin motora uygun olarak yeniden düzenlenmesi,
  • c- doğal gazın depolanıp motora sevki için gerekli basınç regülatörü, emniyet supabı gibi elemanlar.

https://megep.meb.gov.tr/

Yorum yapın