Emisyon Kontrol Sistemleri Dersi 1 Dönem 2 Yazılı Çalışma Soruları

Emisyon Kontrol Sistemleri Dersi 1 Dönem 2 Yazılı Çalışma Sorularıiçin aşağıdaki örnek sorular hazırlanmıştır. Sınav senaryosu eşit soru dağılımlı iki grubp şeklinde yapılmıştır.

Emisyon Kontrol Sistemleri Dersi 1 Dönem 2 Yazılı Çalışma Soruları

1-2 Sorular A Grubu:

 1. Egzoz gaz emisyon ölçüm cihazları egzoz gazında bulunan bileşimlerin ölçümünü nasıl gerçekleştirir?
  • Egzoz gaz emisyon ölçüm cihazları egzoz gazında bulunan bileşimlerin ölçümünü: kızılötesi (infrared) emme yöntemine göre yapar.
 2. Egzoz gaz emisyon ölçüm cihazları ile ölçüm yaparken CO değeri yüksek ölçülmesi nasıl yorumlanır?
  • Tam bir yanma olmadığını yani yakıtın yeterince oksijen ile buluşamadığını anlarız
 3. Dizel motorlarda önemli olanları 5 kirletici nedir?
  • Karbon oksitler,
  • Azot oksitler,
  • Kükürtlü bileşenler,
  • Hidrokarbonlar,
  • Aldehitler,
  • Dizel Partiküller
 4. Motorin-hava karışımının yanma denklemi nedir?
  • C17H34 + 25,5(O2 + 3,76 N2) → PM, NOx, CO2, CO, CH4, H2O, N2
 5. İçten yanmalı motorlarda H2SO4 (sülfürik asit) nasıl oluşur? Zararları nelerdir?
  • Oluşumu: Yanma sırasında oluşan SO3 motor soğukken yoğuşan su buharı ile birleşir ve sülfürik aside (H2SO4) dönüşür.
  • Zararları: Motor yağına karışan sülfürik asit motordaki segmanlar, yataklar gibi motor aksamını aşındırır ve motor ömrünü kısaltır.
 6. Aşağıda verilen tabloda değerler ne olmalıdır?
EURO 1 / 21998…………………. ppm
EURO 32000…………………. ppm
EURO 42005…………………. ppm
EURO 52009…………………. ppm
 1. Dizel egzoz partikülleri nelerden meydana gelmektedir?
  • Toplanmış katı karbonlu malzeme, kül, uçucu organik ve kükürt bileşiklerinden oluşur.
 2. NOx’lerin çevre ve insan sağlığına etkisi nelerdir?
  • Azot oksitler, kandaki hemoglobin ile birleşmektedir. Ciğerdeki nemle birleşerek nitrik asit oluşturur. Oluşan asit miktarının konsantrasyonunun azlığı nedeniyle etkisi de az olmaktadır. Ancak zamanla birikerek solunum yolu hastalıkları bulunan kişiler için tehlike oluşturmaktadır.
 3. Benzinde aranan performans özellikleri nelerdir?
  • Vuruntuya karşı dayanıklı olmalıdır.
  • Uygun buharlaşma olmalıdır.
  • Zamk ve vernik oluşturmamalıdır.
  • Yakıt veya yanma ürünleri korozif olmamalıdır.
  • Alevlenme tehlikesi olmamalıdır.
 4. Dizel araçlarda emisyon ölçümü için kullanılan duman ölçerin çalışma prensibi nasıldır?
  • Yoğunluk ölçme aleti optik bir yöntem ile dumanı ölçer. Duman ışıklı bir tüp içinden geçer. Bir ucundan yayılan ışık diğer uçta bulunan bir fotosel tarafından algılanır. Görülen ışık oranı ne kadar düşükse odadaki mevcut duman yoğunluğu o kadar yüksektir

2-1 Sorular B Grubu:

 1. Egzoz gaz emisyon ölçüm cihazları ile ölçüm yaparken dikkat edilecek hususlar nelerdir? (5 madde)
  • Araç motoru çalışma sıcaklığında olmalıdır.
  • Egzoz sisteminde kaçak ya da sızıntı olmamalıdır.
  • Ölçüm yapacağımız aracın motor ayarları normal standardında olmalıdır.
  • Cihaz ilk açıldığında kaçak testi yapılmalıdır.
  • Devir sensörü, yağ sıcaklığı sensörü ve egzoz gazı emme sondası araca takılı duruma getirilmelidir.
 2. Egzoz gaz emisyon ölçüm cihazları ile ölçüm yaparken HC değeri yüksek ölçülmesi nasıl yorumlanır?
  • Yakıtın bir kısmının yanmadan egzozdan atıldığı ve zengin karışım durumu olduğundan yakıt tüketiminde de artış olduğundan hem çevre hem ekonomi açısından zararlı bir durum olduğu söylenebilir
 3. Motorin yakıtının kimyasal formülü nedir?
  • Motorin yakıtının kimyasal formülü: C17H34
 4. İçten yanmalı motorlarda NO (azot oksit) oluşumunun nedenleri nelerdir?
  • Yanma odasındaki sıcaklık 1800 K’nin üzerine çıktığında, havanın içerisindeki azot ve oksijen kimyasal olarak birleşerek azot oksite dönüşür
 5. İçten yanmalı motorlarda aldehit oluşumunun nedenleri nelerdir?
  • Yakıt olarak kullanılan hidrokarbonların eksik yanması neticesinde emisyon olarak kısmen yanmış hidrokarbonlar yani aldehitler ortaya çıkar.
 6. Dizel partikül filtreleri hangi malzemelerden imal edilir?
  • silikon karpit, kordierit veya metal
 7. Dizel motorlarında değişik işletme şartlarından kaynaklanan dört tip partikül emisyonun (beyaz duman, mavi duman, siyah duman ve diğer parçacıklar) oluşum nedenleri nelerdir?
  • Beyaz duman: Soğuk havalarda görünen genlikle su buharıdır. Bu kirletici değildir. Ancak soğuk ilk harekette veya çok düşük yüklerde görülen beyaz duman yük artınca kaybolmuyorsa yoğuşmuş yakıt buharıdır.
  • Mavi duman: Tam yanmamış yakıt veya bilhassa aşınmış motorlarda yağ zerreciklerinin oluşturduğu dumandır.
  • Siyah duman: İs-karbon parçacıklarının oluşturduğu dumandır. Tam yükte ve düşük hava/yakıt oranlarında ortaya çıkar.
  • Diğer parçacıklar: Sülfatlar, yağlama yağı ve yakıt içindeki katkılardan gelen parçacıklardır.
 8. Dizel motorlarında NOx emisyonlarını kontrol etmede kullanılan yöntemler nelerdir?
  • Püskürtme avansının değiştirilmesi, fakir ya da zengin yanma, sıkıştırma oranının değiştirilmesi, emme supabı özellikleri (silindir başına düşen supap sayısı, emme kanalı şekli ve uzunluğu, girdap oluşumu vb.) ve ön yanma odası gibi özellikler motordaki yanma işlemine etki eden önemli parametrelerdir. EGR uygulaması ile NOx emisyonlarında %75’lik bir azalma elde edilebilmektedir.
 9. Araçlardaki emisyonları düşürmek için kullanılan donanımlar nelerdir? (5 madde)
  • Kapalı çevrim yakıt sistemi
  • Egzoz gazı çevrimi (EGR)
  • İkinci hava püskürtme sistemi (AIR)
  • Yakıt buharlaşması kontrol sistemi (EVAP)
  • Karter havalandırma sistemi
  • Yavaşlamada yakıt kesme sistemi (motor freni esnasında)
 10. Egzoz emisyon cihazı ile ölçüm nasıl yapılır?
  • Cihaz araca bağlanmadan evvel motorun çalışma sıcaklığında olmasına dikkat edilir. Test cihazı açılarak cihazın sızdırmazlık testi yapılarak cihazının yağ sıcaklığı ölçme sensörü ve duman ölçme sondası araca bağlanır. Cihaz üzerinde araç ve müşteri bilgi girişleri tamamlandıktan sonra egzoz gazı içerindeki CO, HC, NOx ve PM miktarları ölçülerek elde edilen değerlerin cihazın yazıcısından çıktısı alınarak test işlemi tamamlanır

Yorum yapın