Emisyon Kontrol Sistemleri Dersi 2023

Emisyon Kontrol Sistemleri Dersi 2023 Yıllık Planı güncellenmiştir. Türkiye genelinde eğitim öğretim faaliyetlerinde ve uygulamada eşgüdümün sağlanması, ölçme ve değerlendirmede etkin sonuçlar elde edilmesi ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılacak yazılı sınavlarda birlikteliğin sağlanması amacıyla sınıf/alan zümrelerince derslerin yıllık planlamalarında kullanılmak üzere ders bazlı yıllık çerçeve planlar hazırlanmış; ancak bu planlar meslek liselerinin mesleki programlarına yönelik yayınlanmamıştır. Sayfamızda Emisyon Kontrol Sistemleri Dersi modülleri, Emisyon Kontrol Sistemleri Dersi Kitabı, Otomotiv Emisyon Kontrol Sistemleri dersi yıllık planı pdf ve excel biçiminde paylaşılmıştır.

Emisyon Kontrol Sistemleri Dersi 2023 Yıllık Planı hazırlamak için, MEB nın https://bulut.meb.gov.tr/wmqy4s9w adresinde yayınlanan yıllık çerçeve planları ve http://meslek.eba.gov.tr/ adresindeki ders bilgi formları kullanılmıştır. Dersin modüllerini pdf formatında açabilirsiniz. Ders ile ilgili sınav ve modül soruları güncel olarak eklenmeye devam edecektir.

İndirilebilir Kitap

Bu dersi için henüz kitap yayınlanmamış olup BURADAN takip edebilirsiniz.

Yorum yapın