Hareket Kontrol Sistemleri Dersi 2023

Hareket Kontrol Sistemleri Dersi 2023 planı güncellenmiştir. Türkiye genelinde eğitim öğretim faaliyetlerinde ve uygulamada eşgüdümün sağlanması, ölçme ve değerlendirmede etkin sonuçlar elde edilmesi ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılacak yazılı sınavlarda birlikteliğin sağlanması amacıyla sınıf/alan zümrelerince derslerin yıllık planlamalarında kullanılmak üzere ders bazlı yıllık çerçeve planlar hazırlanmış; ancak bu planlar meslek liselerinin mesleki programlarına yönelik yayınlanmamıştır. Sayfamızda Hareket Kontrol Sistemleri Dersi modülleri, Hareket Kontrol Sistemleri Dersi Kitabı, Otomotiv Hareket Kontrol Sistemleri dersi yıllık planı, pdf ve excel biçiminde paylaşılmıştır.

Hareket Kontrol Sistemleri Dersi 2023 planı hazırlamak için, MEB nın https://bulut.meb.gov.tr/wmqy4s9w adresinde yayınlanan yıllık çerçeve planları ve http://meslek.eba.gov.tr/ adresindeki ders bilgi formları kullanılmıştır. Dersin modüllerini pdf formatında açabilirsiniz. Ders ile ilgili sınav ve modül soruları güncel olarak eklenmeye devam edecektir.


İNDİRİLEBİLİR MODÜLLER

Yorum yapın