Otomotiv Periyodik Bakım Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Otomotiv Periyodik Bakım dersi 1. Dönem 2. Yazılı sınavı için aşağıdaki örnek sorular hazırlanmıştır. Sınav senaryosuna göre istenilen konu başlığından sorular seçilebilmesi için soru sayısı fazla tutulmuştur. Cevaplar bir alt başlıkta bulunmaktadır.

Otomotiv Periyodik Bakım Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı çalışma sorularıdır.

1-2 Sorular:

 1. İçten yanmalı motorlarda supap mekanizmasına supap boşluğu neden verilir?
 2. İçten yanmalı motorlarda supap boşlukları neden periyodik olarak kontrol edilmelidir?
 3. Yakıt buharı kontrol sistemi (karbon kanister) görevi nedir?
 4. Yakıt pompasının görevi nedir?
 5. Yakıt pompası, azami basınç kontrolü neden yapılmalıdır?
 6. İçten yanmalı motorlarda soğutma suyu termostatının görevi nedir?
 7. İçten yanmalı motorlarda soğutma suyu termostatının açık ya da kapalı kalması hangi arızalara yol açar?
 8. Hararet yapmış bir motorda motorun hangi parçalarında arızalar görülür?
 9. Katalitik konvertörün görevi nedir?
 10. Katalitik konvertörde radyoaktif madde olarak neler kullanılmaktadır?
 11. Motorlu araçlarda lastiklerin görevleri nelerdir? (5 madde)
 12. Lastik aşınmasını minimuma indirebilmek için hangi kontroller yapılmalıdır?
 13. Kavrama (debriyaj) sisteminde hangi kontroller yapılır?
 14. Hidrolik mekanizmalı debriyaj sistemlerinde hangi kontroller yapılır?
 15. Mekanik vites kutusunda (şanzıman) periyodik olarak hangi kontroller yapılır?
 16. Otomatik vites kutusunda periyodik olarak hangi kontroller yapılır?
 17. Otomatik vites kumanda sistemlerinde hangi kontroller yapılır?
 18. Diferansiyel sisteminde hangi kontroller yapılır?

1-2 Cevaplar:

 1. Motor çalışırken parçaların ısıl genleşmeleri nedeniyle supapların yuvalarına sızdırmayacak bir şekilde oturması mümkün olmaz. Bu nedenle supap mekanizmasına supap boşluğu verilir.
 2. Motorun çalışması sırasında supaplardaki ve kamlardaki aşınmalar nedeniyle supap boşluklarının artmasına neden olur. Bu durum motor performansını olumsuz yönde etkiler ve supap vurmasına neden olur. Bu nedenle supap boşlukları periyodik olarak kontrol edilmeli ve katalog değerlerinde belirtilen ölçülerde ayarlanmalıdır.
 3. Yakıt buharı kontrol sistemi (karbon kanister) görevi: yakıt deposunda ve yakıt püskürtme sisteminde oluşan yakıt buharının kontrollü bir şekilde motorda yakılmasını sağlar. Böylece yakıttan tasarruf sağlanır ve yakıt buharı dış ortama atılmamış olur.
 4. Yakıt pompasının görevi: yakıtı depodan alıp enjektörlere basmaktır.
 5. Yakıt pompası, enjektörlere belirli bir basınçta yakıt göndermesi gerektiği için azami basınç kontrolü yapılmalıdır.
 6. İçten yanmalı motorlarda soğutma suyu termostatının görevi: motorun çalışma sıcaklığına çok kısa sürede ulaşmasını sağlamak ve soğutma suyu sıcaklığını belirli bir aralıkta tutmak için görev yapmaktadır.
 7. İçten yanmalı motorlarda soğutma suyu termostatının açık ya da kapalı kalması şu arızalara yol açar: Termostatlar, arızalandıklarında açık kalacak şekilde yapılmışlardır. Bu özelliğinden dolayı termostatın arızalanması durumunda, motor çalışma sıcaklığına çok geç ulaşır.
 8. Nadiren olsa da termostatlar arızalandıklarında kapalı kalır. Bu durumda ise motor içinde ısınan su radyatöre geçemeyeceği için motor hararet yapar.
 9. Hararet yapmış bir motorda motorun şu parçalarında arızalar görülür: Hararet yapmış bir motorda silindir kapağı, motor bloku, silindir kapak contası, yataklar gibi motor için hayati öneme sahip olan parçalar zarar görebilir.
 10. Katalitik konvertörün görevi: egzozdan dış ortama atılan zararlı gazların zararsız gazlara dönüştürülmesi için kullanılan bir egzoz sistemi elemanıdır.
 11. Katalitik konvertörde radyoaktif madde olarak platin, paladyum ya da rodyum kullanılmaktadır.
 12. Motorlu araçlarda lastiklerin görevleri:
 13. Aracın ağırlığını taşır.
 14. Yol yüzeyi ile tekerlek arasında teması sağlayarak iyi bir sürtünme yüzeyi oluşturur.
 15. Motordan gelen döndürme momentini yola aktarıp çekiş kuvvetine dönüştürür.
 16. Frenlemelerde aracın uygun mesafelerde durmasını sağlar.
 17. Aynı zamanda lastikler, yol yüzeylerinden kaynaklanan titreşimleri ve darbeleri emerek yok eder.
 18. Direksiyon ile verilen yönü izler.
 19. Viraj dönüşlerinde direksiyon kontrolüne gerekli olan yanal kuvveti üretir.
 20. Lastik aşınmasını minimuma indirebilmek için şu kontroller yapılmalıdır: belirli periyotlarda ön düzen ayarları yapılmalı ve lastik hava basınçları kontrol edilmelidir.
 21. Kavrama (debriyaj) sisteminde hangi kontroller: periyodik olarak pedal yükseklik ayarı ve pedal boşluk ayarı yapılır.
 22. Hidrolik mekanizmalı debriyaj sistemlerinde yapılan kontroller: hidrolik sistemlerde yağ seviyesi periyodik olarak kontrol edilmelidir.
 23. Mekanik vites kutusunda (şanzıman) periyodik olarak yapılan kontroller: mekanik şanzımanların yağı periyodik olarak kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir.
 24. Otomatik vites kutusunda periyodik olarak yapılan kontroller: otomatik şanzımanların yağı periyodik olarak kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir.
 25. Otomatik vites kumanda sistemlerinde yapılan kontroller: Vites kumanda telinin ayarı kontrol edilirken seçme kolu sırası ile P, R, N, D, 3, 2, 1 konumuna getirilir ve seçme kolunun her değişimi esnasında kilit düğmesine basılır. Şanzımandaki kumanda kolu her defasında oturmalıdır. Ayrıca seçme kolu pozisyon şalteri, king-down kumandası, sürüş programları (spor sürüş, kar modu, otomatik boşa alma, soğukta çalıştırma, geri vites önleme, sistem besleme ve şasi noktaları) periyodik bakımlarda kontrol edilmelidir.
 26. Diferansiyel sisteminde yapılan kontroller: periyodik olarak diferansiyel yağının seviyesi kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir.

Yorum yapın