Teknik Resim Dersi Yıllık Planı 2023

Otomotiv Teknik Resim Dersi Yıllık Planı 2023 güncellenmiştir. Türkiye genelinde eğitim öğretim faaliyetlerinde ve uygulamada eşgüdümün sağlanması, ölçme ve değerlendirmede etkin sonuçlar elde edilmesi ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılacak yazılı sınavlarda birlikteliğin sağlanması amacıyla sınıf/alan zümrelerince derslerin yıllık planlamalarında kullanılmak üzere ders bazlı yıllık çerçeve planlar hazırlanmış; ancak bu planlar meslek liselerinin mesleki programlarına yönelik yayınlanmamıştır. Sayfamızda Teknik Resim Dersi modülleri, Teknik Resim Dersi Kitabı, Otomotiv Teknik Resmi dersi yıllık planı pdf ve excel biçiminde paylaşılmıştır.

Otomotiv Teknik Resim Dersi Yıllık Planı 2023 hazırlamak için, MEB nın https://bulut.meb.gov.tr/wmqy4s9w adresinde yayınlanan yıllık çerçeve planları ve http://meslek.eba.gov.tr/ adresindeki ders bilgi formları kullanılmıştır. Dersin modüllerini pdf formatında açabilirsiniz. Ders ile ilgili sınav ve modül soruları güncel olarak eklenmeye devam edecektir

İndirilebilir Kitap

Teknik Resim Yıllık Planı 2023

Yorum yapın