Arabalarda kısa devre nasıl bulunur?

Arabalarda kısa devre nasıl bulunur? Bu başlık altında arabalardaki elektriksel kısa devreler hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıklamaya çalışacağız. Arabalarda kısa devreler çoğu durumda zamana bağlı olarak aracın yaşlanmasından kaynaklanır. Bununla beraber daha önce yapılmış bir tamirat işleminde dayanıksız kablolama, kalitesiz röle kullanımı, kablo bağlantılarının konnektör kullanılmadan yapılması, gevşek bağlantılı konnektörler, bağlantılarda kullanılan tam izole edilmemiş bant veya makaronlar neden olabilir.

ARABADA DEVRELER NASIL ÇALIŞIR?

Elektrik akımı, arabacın tüm bileşenlerine güç sağlar. Doğru akımla çalışan araçlarımız, çalışmadığı zaman elektrik enerjisini aküden çalıştığı zaman alternatörden karşılarlar. Üretilmiş olan elektrik eksi (-) kutbu aracın şasesine anahtarlama olmadan verilir. Eksi kutup elektrik iletiminde çoğu zaman kablo kullanılmaz. Üretilen elektriğin artı (+) kutbu üretim sonrası alıcıya ulaşmadan önce sigorta bazen bir röle ve bir veya birden fazla kumanda düğmesinden geçer.

ARABALARDA ELEKTRİKSEL KISA DEVRELERİN SEBEBİ NEDİR?

Kısa devrelerin birkaç sebebi vardır. Bunlara sebep; dayanıksız kablolama, kalitesiz röle kullanımı, kablo bağlantılarının konnektör kullanılmadan yapılması, gevşek bağlantılı konnektörler, bağlantılarda kullanılan tam izole edilmemiş bant veya makaronlar neden olabilir. Kabloların zamana bağlı oksitlenmesi ve röle uçlarının gevşek olmasını, özellikle elektronik devrelerin içerisine su veya metal parçası girmesi de kısa devrelerin sebeplerindendir.

ARABANIZDA KISA DEVRE NASIL BULUNUR?

Arabalarda kısa devre bulmak için, bir seri lamba ya da ampermetre kullanılması işi kolaylaştıracaktır. Günümüzde ampermetreler multimetrelerde bulunmaktadır.

Araç çalışmaz durumdayken akünün eksi (-) kutbu bağlantıları sökülür. Akünün eksi (-) kutbu ile şase arasına bir ampermetre veya seri lamba bağlanır. Bu durumda lambanın yanmaması ya da çok sönük yanması ampermetre ile ölçüyorsak ampermetrenin 0,4 mA den daha az akım çekiyor olması gerekir. Daha yüksek akım çekiyor olması ya da seri lambanın parlak yanıyor olması ciddi bir akım kaçağının olduğunu gösterir.

Kontrol esnasında araç beyninin uyutulmuş olması önemlidir. Günümüzde çoğu araç elektronik gösterge kullanmakta ve araç sürücüsü aracı terk ettikten sonra tavan ve plaka lambaları aracı kitlenmesine kadar çalışmaktadır. Ölçüm yapmaya başlamadan önce bu unsurların tamamen ortadan kaldırılması önemlidir. Yani gösterge panelinin ve diğer lambaların uykuya geçmesi için bir süre beklenilmelidir.

SİGORTALARI TEK TEK KONTROL EDİN

Kaçak olan araçta bir ampermetre bağlandıktan sonra sigortalar tek tek sökülerek kaçak akımın hangi bileşende olduğu tespit edilir. Bazı durumlarda birkaç bileşende kaçak olması durumunda bu yöntem işe yaramaz. Bu durumda tüm sigortaların tamamının sökülerek tek tek takılması sonuca götürür.

Arabalarda kısa devre Arabalarda kısa devre nasıl bulunur?

Bu işlem uygulanmadan önce sigorta panelinin bir fotoğrafının çekilmesi ya da sigorta kutusunun devre şemasının elinizin altında olmasına dikkat edin.

Sigortaların işe yaramadığı durumda devreden çıkmayan bir röleden veya alternatörden şüphelenebilirsiniz.

ARABANIZIN ELEKTRİK DEVRE ŞEMASINI İNCELEYİN

Kacak yapan bileşenin sigortası bulunduktan sonra, ilgili sigortanın devre şemasına göre devredeki röleler, lambalar, aktivatörler ve sensörler ayrı ayrı kontrol edilmeli, kaçak olan devre elemanı değiştirilmelidir.

GÖRÜNÜR KABLOLARI KONTROL EDİN

Kablo bağlantılarından özellikle konektörlerin ve fişlerin yakınında kırık veya hasarlı kablo olup olmadığına bakın. Hasarlı kablo ve konnektörleri tamirattı yapılarak kısa devre kontrolünü tekrar yapın.

BİR KABLO BOYUNCA KISA DEVRENİN KONTROL EDİLMESİ

Devre elemanlarını ve kablo bağlantılarını kontrol ederek kısa devreyi bulamazsanız, kablo boyunca arıza aramanız gerekir. Bunu yapmak için bir araç kontrol kalemi veya voltmetre kullanılması gerekecektir. Hat boyunca ara ara kablo üzerinden kısa devre kontrolleri yapılarak hatalı kablo birleşimi bulunur.

Arabalarda kısa devre ilişkin bitiş notu:

Araçlarda hızlı akü bitmesi veya herhangi bir aktivatörün sık sık arızalanması en belirgin özelliği olan kısa devre arızasının giderilmemesi araçta yangına kadar giden ağır sonuçları beraberinde getirir.

Yorum yapın