Hareket Kontrol Sistemleri Dersi 1. Dönem 1 Yazılı Sınavı

Hareket kontrol sistemleri dersi 1. Dönem 1 Yazılı sınavı için aşağıdaki örnek sorular hazırlanmıştır. Sınav senaryosuna göre istenilen konu başlığından sorular seçilebilmesi için soru sayısı fazla tutulmuştur. Cevaplar bir alt başlıkta bulunmaktadır.

Hareket Kontrol Sistemleri Dersi 1. Dönem 1 Yazılı Sınavı çalışma sorularıdır.

Sorular:

 1. Araç lifte alınırken dikkat edilmesi gereken kurallardan 5 tanesini Yazınız. (10 Puan)
 2. Döner haldeki bir parçanın hareketini aynı eksen üzerinde bulunan diğer bir parçaya iletmek veya iletilmekte olan bu hareketi istendiği zaman durdurmak amacıyla kullanılan tertibata ne denir? (10 Puan)
 3. Kavramanın görevleri nelerdir? Yazınız. (10 Puan)
 4. Pedaldaki itme kuvveti bir halat veya çubuk aracılığı ile kavrama sistemine iletiliyorsa bu hangi tip kavramadır. (10 Puan)
 5. Pedaldaki itme kuvveti kapalı bir devre içerisindeki hidrolik üzerinden kavrama sistemine aktarılıyorsa bu hangi tip kavramadır. (10 Puan)
 6. Kavrama arızalarından olan kavrama kaçırmasının belirtileri nelerdir. (10 Puan)
 7. Kavrama diski hangi parçalardan oluşur. (10 Puan)
 8. Debriyaj pedalı ile ayırma çatalı arasındaki mekanik bağlantıyı sağlayan bir makine elemanı nedir? (10 Puan)
 9. Debriyaj boşluğu neden verilir? (10 Puan)
 10. Hidrolik debriyajlarda en sık görülen arıza çeşidi nedir? (10 Puan)
 11. Hidrolik debriyaj merkezi hareketini nereden alır?
 12. Birim zamanda yapılan işe ne denir?
 13. Kuvvetin döndürme etkisine ne denir?
 14. Vites kutusunun görevlerini yazınız?
 15. Daimi iştirakli tip vites kutularındaki en önemli özelliklerden biri olan sessiz çalışması ve dişlerdeki yükün azaltılmış olması dişlinin hangi özelliğine bağlı olarak gelişmiştir ?
 16. Araçlar çekiş tipine göre kaça ayrılır? Yazınız.
 17. Transaks vites kutusu ne demektir?
 18. Mekanik vites kutularında vitese geçişte zorluk yaşanıyorsa muhtemel arıza nedeni nedir.?
 19. Mekanik vites kutularında kullanılması gereken yağ kaç numara olmalıdır.
 20. Yağın akmaya karşı göstermiş olduğu dirence ne denir?

Cevaplar:

 1. Araç lifte alınırken aşağıdaki kurallara dikkat edilir.
  • Liftin ayakları zemine sağlam olarak monte edilmelidir.
  • Aracın güvenli bir şekilde lifte alınması için, giriş çıkış kolaylığı sağlanmalıdır.
  • Lift ayakları araca uygun ve eşit yükseklikte ayarlanmalıdır.
  • Lift ayakları araca uygun kaldırma yerlerine yerleştirilmelidir.
  • Araç lifte kaldırılırken dengede olup olmadığına bakılmalıdır.
  • Araç lifte kaldırılırken çok yükseğe kaldırılmamalıdır.
  • Araç lifte kaldırılırken altında kimsenin bulunmamasına dikkat edilmelidir
 2. Kavrama denir.
 3. Kavramanın görevleri:
  • İlk hareket sırasında motorun hareketini tekerleklere tedricen ileterek taşıtın sarsıntısız olarak harekete geçişini sağlamak
  • Taşıt hareket halinde iken vites durumlarını değiştirmek için motordan vites kutusuna hareket iletimini geçici olarak kesmek
  • Gerekli hallerde motorla güç aktarma organlarının bağlantısını kesmek
 4. Mekanik kavrama
 5. Hidrolik kavrama
 6. Kavramadaki kaçırma özellikle yokuşlarda araca gaz verilirken hızlanamama, çekişte zayıflık ya da ilk hareket sırasında duran aracı yerinden güçlükle kaldırma şeklinde kendisini gösterir.
 7. Yastık disk, frezeli göbek, titreşim damperi ve bir çift balatadan meydana gelir.
 8. Debriyaj halatı
 9. Motordaki hareketin kontrollü ve sarsıntısız güç aktarma organlarına aktarılması, sistemin korunması aynı zamanda konforlu bir sürüş için pedalda belli bir boşluğun olması gerekir.
 10. Hidrolik kaçak ve sızıntı
 11. Debriyaj pedalından
 12. “iş” denir
 13. “Moment”
 14. Vites kutsunun görevleri
  • Aracın geriye hareketini sağlar.
  • Yol koşullarına göre aracın hızını düzenler. Aracın ilk harekete geçmesi için moment artışı sağlar.
  • Aracın boşta çalışmasını sağlar.
 15. Helis dişli yapısı
 16. Araçlar çekiş tipine göre
  • Önden çekişli araçlar
  • Arkadan çekişli araçlar
  • Hem önden hem arkadan çekişli araçlar. (4×4)
 17. Vites kutusu ve diferansiyelin bir arada olduğu vites kutularına transaks vites kutusu denir?
 18. Vites değiştirme çubuk bağlantıları yağsız kalmış olabilir, Senkromeç tertibatı arızalı olabilir, debriyaj sisteminde aşınmış ve ömrünü tamamlamış parçalar olabilir.
 19. -80- Numara (70W 90 veya 70W 80 doğru cevaptır)?
 20. Viskozite

Yorum yapın