Meslek Resim Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları

Meslek Resim Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları için aşağıdaki örnek sorular hazırlanmıştır. Öğretmen arkadaşlarımızın talebine göre soru şekilleri ve içeriklerinde değişiklik yapılabilir. Yorum kısmındana önerilerinizi gönderebilirsiniz

Meslek Resim Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Çalışma Soruları

SORULAR

Soru 1 Resimde bir mil ve deliğe ait ölçüler verilmiştir. Normal mil sistemine göre İNCE alıştırma DÖNER geçme yapılacak bu birleştirme için verilen resmi

  1. Gerçek ölçülerinde çiziniz (15 Puan)
  2. Tolerans değerlerini tablodan bularak resim üzerinde gösteriniz.  (15 Puan)
  3. Sapma değerlerini bulunuz. (20 Puan)

Aşakğıdaki tablolar 1. soru çözümü için yardımcı tablolardır. Öğrenciye sınav esnasında okunaklı şekilde verilmelidir.

Soru 2 Aşağıda üzerinde boyut, şekil ve konum toleransları verilen resmi 1/1 ölçeğinde çiziniz.  (50 puan)

Yorum yapın